header

Algemene Voorwaarden

 

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen, enerzijds, Constructiv, en, anderzijds, elke persoon die gebruikt maakt van de digitale tool van Constructiv op de website mytool.constructiv.be (hierna als klant aangeduid).


Artikel 1 – Bestelling

Via deze tool kan een geregistreerde klant communicatiemiddelen van Constructiv personaliseren. De klant kiest een affiche, laadt z'n bedrijfslogo op en creëert met een simpele muisklik een affiche in pdf-formaat. Dit pdf-bestand is in hoge resolutie opgemaakt, zodat de klant de affiche correct kan afdrukken.

De verschillende stappen worden toegelicht op de homepagina en het dashboard van de tool. De klant kan de pdf op 2 manieren downloaden:

- via de button "Download uw bestelling" op de bevestigingspagina

- via de link die eveneens per mail wordt verstuurd

 

Artikel 2 – Betaling

Het gebruik van deze tool is gratis. Er zijn geen kosten verbonden aan de creatie van een gepersonaliseerde affiche noch staat er een limiet op het aantal downloads.

 

Artikel 3 –Intellectuele eigendom en privacy

Alle producten die beschikbaar zijn op mytool.constructiv, zijn onderworpen aan de toepasbare wettelijke bepalingen inzake het auteursrecht. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze producten is verboden zonder de toestemming van Constructiv.

De toegang tot de tool is beperkt tot persoonlijk gebruik. Deze site mag niet (volledig of gedeeltelijk) gerepliceerd, gekopieerd, verkocht of geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden zonder de expliciete geschreven toestemming van Constructiv.

Bij misbruik van de tool, kan de account van de klant geblokkeerd worden. De klant wordt hiervan verwittigd per mail en kan indien gewenst contact opnemen met de dienst Externe Communicatie van Constructiv op het adres communication@constructiv.be. De klant kan nadien door Constructiv gedeblokkeerd worden, indien Constructiv hiermee instemt.

Constructiv verbindt zich ertoe de identificatiegegevens die de klant hen verschaft, niet onder derden te verspreiden. Deze informatie is vertrouwelijk en zal enkel gebruikt worden voor de verwerking en analyse van de bestellingen.

 

Artikel 4 –Betwisting

Het Belgische recht is van toepassing op de huidige overeenkomst. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

 

Artikel 5 –Contactgegevens

U hebt vragen omtrent deze tool, ondervindt technische problemen of wenst misbruik te melden omtrent uw persoonlijke account? Contacteer de dienst Externe Communicatie van Constructiv op het adres communication@constructiv.be.